Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán Lớp 4 (Cánh diều) - Tuần 6

docx 5 trang Hải Lăng 17/05/2024 220
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán Lớp 4 (Cánh diều) - Tuần 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxphieu_bai_tap_cuoi_tuan_mon_toan_lop_4_canh_dieu_tuan_6.docx

Nội dung text: Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán Lớp 4 (Cánh diều) - Tuần 6

  1. Họ và tên: . TUẦN 6: THỨ HAI Bài 1: Đặt tính rồi tính: 123456 + 26541 98705 + 45362 76850 - 6597 525436 - 321453 Bài 2: Tính giá trị biểu thức: a) 7536 - 124 x 5 b) (20304 - 1709) x 4 c) 1235 x 3 : 5 Bài 3: Một cửa hàng vật liệu xây dựng buổi sáng bán được 14 tấn xi măng, buổi chiều bán được ít hơn buổi sang 7 tạ xi măng. Hỏi cả ngày hôm đó cửa hàng bán được bao nhiêu tạ xi măng? Bài 4: Một cửa hàng có 6 hộp bút chì như nhau đựng tổng cộng 144 cây bút chì. Cửa hàng đã bán hết 4 hộp bút chì. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu cây bút chì? Bài 5: An có 64 viên bi chia đều thành 8 hộp, Bình có 48 viên bi cũng được chia vào các hộp như An. Hỏi Bình có ít hơn An bao nhiêu hộp bi? Bài 6: Có 7 thùng dầu, mỗi thùng có 12 lít. Nếu lấy số dầu trên chia đều vào các thùng 4 lít thì chia được bao nhiêu thùng? Bài 7: Gạch dưới danh từ trong đoạn thơ sau: a) Tiếng chim lay động lá cành b) Lời ru có gió mùa thu Tiếng chim đánh thức chồi xanh dậy cùng Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về Tiếng chim vỗ cánh bầy ong Những ngôi sao thức ngoài kia Tiếng chim tha nắng rải đồng vàng thơm. Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con Đêm nay con ngủ giấc tròn Mẹ là ngọn gió của con suốt đời. TUẦN 6: THỨ BA Bài 1: a) Có 30 hộp bánh được chia đều vào 5 thùng. Hỏi có 7 thùng bánh như vậy được bao nhiêu hộp bánh? b) Có 5 bao gạo đựng tất cả 40 kg gạo. Hỏi cần bao nhiêu bao gạo để đựng được 72 kg gạo? Bài 2: Có 360 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 3 ngăn. Biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau. Số sách ở mỗi ngăn có là bao nhiêu quyển? Bài 3: Có 234 kg đường chia đều vào 6 túi. 8 túi như vậy có số đường là bao nhiêu? Bài 4: Biết rằng cứ 5 gói kẹo như nhau thì đếm được 40 viên. Hỏi muốn chia cho 36 em thiếu nhi, mỗi em 6 viên kẹo thì phải mua tất cả bao nhiêu gói kẹo? Bài 5: 12 người làm xong một công việc trong 4 ngày. Hỏi 16 người làm xong công việc đó trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành công việc ( Biết rằng mức làm của mỗi người như nhau). Bài 6: Những hình ảnh nhân hóa nào được sử dụng trong những câu văn sau? Vì sao? 1. Chú bộ đội đang lái xe. 2. Chị mưa tưới mát cho hàng cây đang ủ rũ. 3. Chim mẹ chăm chỉ kiếm mồi.
  2. TUẦN 6: THỨ TƯ Bài 1: 6 thùng chứa tổng cộng 54 lít nước khoáng. Hỏi 10 thùng chứa bao nhiêu lít nước khoáng? Bài 2: Ở một trường tiểu học cứ 7 bạn học sinh giỏi được thưởng 70 quyển vở. Hỏi có 4000 quyển vở thì có bao nhiêu bạn học sinh được thưởng, biết mỗi bạn được thưởng số vở như nhau. Bài 3: Có một số lít nước mắm đóng đều vào các can. Nếu mỗi can chứa 4 lít thì đóng được 28 can. Hỏi nếu mỗi can chứa 8 lít thì đóng được bao nhiêu can? Bài 4: Cho hình vẽ bên, hãy đọc tên các góc có trong hình: B C A 0 Bài 5: Trong các hình tam giác sau: D A M B C N P G - Hình tam giác nào có 3 góc nhọn? - Hình tam giác nào có góc vuông? E - Hình tam giác nào có góc tù? Bài 6: Cho các từ sau: chiếc bút, tán lá xanh, chú cún con. Em hãy đặt câu với những từ nêu trên. Có sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa. TUẦN 6: THỨ NĂM Bài 1: Đặt tính rồi tính: 476 521 + 291 385 615 789 + 13 721 564 527 - 352 843 845 643 - 37 191 Bài 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi bằng 108m, chiều rộng 9m. Tính diện tích mảnh đất đó. Bài 3: Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 45km, trong 2 giờ sau, mỗi giờ đi được 50km. Hỏi ô tô đã đi được tất cả bao nhiêu km? Bài 4: Tổng số cam ở sọt thứ nhất và sọt thứ hai là 105kg, tổng số cam ở sọt thứ hai và sọt thứ ba là 115kg, tổng số cam ở sọt thứ nhất và sọt thứ ba là 100kg. Hỏi mỗi sọt có bao nhiêu ki-lô-gam cam? Bài 5: Xe thứ nhất chở 12 bao đường, xe thứ hai chở 8 bao đường, xe thứ hai chở ít hơn xe thứ nhất 192 kg đường. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu ki-lô-gam đường? Bài 6: Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi: Hôm nay trời nắng chang chang Mèo con đi học chẳng mang thứ gì Chỉ mang một chiếc bút chì Và mang một mẩu bánh mì con con (Mèo con đi học - Phan Thị Vàng Anh) a) Bài thơ trên đã nhân hóa con vật nào? b) Con vật đó đã được nhân hóa bằng cách nào? c) Việc sử dụng biện pháp nhân hóa như vậy có tác dụng gì?
  3. Tuần 6: THỨ SÁU PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Có 2135 viên gạch được xếp vào 7 xe. Hỏi 5 xe như vậy có bao nhiêu viên gạch? A. 1525 B. 1255 C. 2515 D. 450 Bài 2: Nối mỗi góc với tên gọi của nó: Hình A Hình B Hình C Hình D Góc tù Góc vuông Góc nhọn Góc bẹt Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Một chuyến xe tải xếp được 7 kiện hàng to và 9 kiện hàng nhỏ. Mỗi kiện hàng to nặng 450kg, mỗi kiện hàng nhỏ 150kg. Hỏi tổng số hàng xếp trên xe nặng bao nhiêu kg? A. 4300kg B. 4400kg C. 4500kg D. 4550kg Phần II: Trình bày chi tiết các bài toán: Câu 1: Đặt tổng rồi tính tổng: a) 3654 + 2547 + 1968 b) 16852 + 27349 + 5178 c) 9172 + 3461 + 589 d) 35198 + 24734 + 6589 a) b) c) d) Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất: a) 2785 + 1946 + 1215 b) 23764 + 136 + 16236 Câu 3: Hai xe ô tô chở tổng cộng 4554 kg thức ăn gia súc, xe thứ nhất chở 42 bao, xe thứ hai chở nhiều hơn xe thứ nhất 15 bao. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu ki-lô-gam?
  4. B C M Câu 4: Hãy kể tên góc nhọn, góc tù và góc vuông trong hình bên: O I H K A K Câu 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 10kg = . yến 10 yến = . tạ 10 tạ = tấn 30kg = . yến 400 kg = . tạ 4000 kg = tấn b) 100cm = . dm 1 m = . dm 300 dm = m 2500cm = . dm 15m = . dm 7500 dm = m Câu 6: Nêu các sự vật hiện tượng được sử dụng hình thức của phép nhân hóa trong đoạn thơ sau và cho biết sự vật được nhân hóa bằng cách nào? Dừa ơi dừa! Người bao nhiêu tuổi Mà lá tươi xanh mãi đến giờ Tôi nghe gió ngàn xưa đang gọi Xào xạc lá dừa hay tiếng gươm khua. Câu 7: Đặt câu có sử dụng phép nhân hóa (3 câu). Câu 8: Em hãy viết một đoạn văn từ 4-5 câu miêu tả một cây ăn quả (hoặc một cây bóng mát). Trong đó có sử dụng biện pháp nhân hóa.