Đề kiểm tra giữa kỳ 1 Toán Lớp 4

pdf 2 trang Hải Lăng 17/05/2024 270
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa kỳ 1 Toán Lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_giua_ky_1_toan_lop_4.pdf

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa kỳ 1 Toán Lớp 4

  1. BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 LỚP 4 ĐỀ 1 1/ Giá trị của chữ số 5 trong số: 571638 là: 2/ Số lớn nhất trong các số 725369; 725396; 725936; 725693 3/ 3 tạ 60 kg = kg. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là: 4/ 2 giờ 30 phút = phút. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là: 5/ Trung bình cộng của các số 10; 30; 50; 70 là: a. 40 b. 30 c. 20 d. 10 Câu 6. - Đọc các số sau: 32 075 280 . . - Viết các số sau đây: a) Năm trăm bốn mươi triệu ba trăm nghìn bốn trăm: b) Chín trăm triệu không trăm linh chín nghìn tám trăm mười: Câu 7. Viết mỗi số thành tổng: a) 75 485 = b) 855 036 = Câu 8. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 1 phút = giây 1 phút = giây 2 b) 1 thế kỉ = năm 1 thế kỉ = năm 4 Câu 9. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 4 yến = kg 1 tạ 5kg = kg b) 8 tạ = kg 1 tấn 65kg = kg Câu 10 a) Cho biết 56031 = 50000 + + 30+1. Số thích hợp để viết vào chỗ trống là: A. 60 B. 600 C. 6000 D. 60000 b) Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỷ nào? A. XVIII B XVI C. XXI D. XX
  2. Phần II: Câu 1: 1 điểm) Đặt tính rồi tính. a) 514626 + 8236 b) 987864 - 783251 c) 24357 x 8 d) 62574 : 7 Câu 2: Cho hình tứ giác ABCD A B a/ Cặp cạnh song song là: b/ Các cặp cạnh vuông góc là: c/ Góc tù là góc: D C d/ Góc nhọn là góc: Câu 3: Tính chu vi của hình chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng 15 cm. Câu 4: Hiện nay tổng số tuổi mẹ là 45 tuổi. Nếu con thêm 5 tuổi nữa thì tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ. Tính tổng số tuổi con và tuổi mẹ. Câu 5: Một xí nghiệp 2 tuần đầu mỗi tuần sản xuất được 1250 sản phẩm, 3 tuần sau mỗi tuần sản xuất 1000 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi tuần sản xuất bao nhiêu sản phẩm?