Ma trận đề kiểm tra môn Lịch sử và Địa lý Lớp 4 - Học kì I - Năm học 2019-2020

doc 6 trang nhatle22 10980
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận đề kiểm tra môn Lịch sử và Địa lý Lớp 4 - Học kì I - Năm học 2019-2020", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docma_tran_de_kiem_tra_mon_lich_su_va_dia_ly_lop_4_hoc_ki_i_nam.doc

Nội dung text: Ma trận đề kiểm tra môn Lịch sử và Địa lý Lớp 4 - Học kì I - Năm học 2019-2020

  1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Năm hoc: 2019-2020 Môn: Lịch sử - Địa lí. Lớp 4 Thời điểm kiểm tra: Cuối học kì 1 Mạch kiến Số câu và Mức độ 1 Mức độ 2 Mức độ 3 Mức độ 4 Tổng số thức số điểm TN TN TN TN TN KQ TL KQ TL KQ TL KQ TL KQ TL 1. Lịch sử Số câu 1 1 - Khới nghĩa Hai Bà Số điểm 1,0 1,0 Trưng Câu số 1 1 Số câu 1 1 - Nhà Trần và việc đắp đê Số điểm 1,0 1,0 Câu số 6 6 Số câu 1 1 2 - Nhà nước Văn Lang Số điểm 1,0 1,0 2,0 Câu số 8 10 8;10 Số câu 1 1 -Liên hệ Số điểm 1,0 1,0 Câu số 7 7 2. Địa lí Số câu 1 1 - Trung Du Bắc Bộ Số điểm 1,0 1,0 Câu số 3 3 Số câu 1 1 Số điểm 1,0 1,0 - Tây Nguyên Câu số 2 2 - Dãy Hoàng Liên Sơn Số câu 1 1 Số điểm 1,0 1,0 Câu số 4 4 Số câu 1 1 - Đồng bằng Bắc Bộ Số điểm 1,0 1,0 Câu số 5 5 Số câu 1 1 - Liên hệ Số điểm 1,0 1,0 Câu số 9 9 Tống số câu 3 3 3 1 6 4 Tổng số điểm 3,0 3,0 3,0 1,0 6,0 4,0
  2. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I. NĂM HỌC: 2019-2020 MÔN : Lịch sử - Địa lí Lớp 4 Thời gian: 40 phút ( không kể thời gian giao đề) Câu 1. (1 điểm) Khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra vào thời gian nào? Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất A. Năm 41 B. Năm 40 C. Năm 42 D. Năm 43 Câu 2. (1 điểm) Dân tộc sống lâu đời ở Tây Nguyên là: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất A. Ba-na, Ê –đê, Tày, Nùng B. Tày, Nùng, Chăm, Xơ - đăng C. Gia- rai, Ê- đê, Ba-na, Xơ- đăng D. Ba-na, Xơ- đăng, Kinh Câu 3. (1 điểm) Sử dụng các từ trong ngoặc đơn (đỉnh tròn, công nghiệp) điền vào chỗ chấm ( ) cho phù hợp. Trung du Bắc Bộ là vùng đồi với các , sườn thoải. Thế mạnh ở đây là trồng cây ăn quả và cây , đăc biệt là trồng chè. Câu 4. (1 điểm) Vì sao người dân ở Hoàng Liên Sơn lại làm nhà sàn để ở ? Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất A. Vì thoáng mát và dễ làm. B. Vì đây là tập quán của người dân. C. Vì sở thích của người dân. D. Vì để tránh ẩm thấp và thú giữ Câu 5.(1 điểm) Vì sao đồng bằng Bắc Bộ là vựa lúa lớn thứ hai của nước ta ? Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất A. Vì đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào, người dân có nhiều kinh nghiệm. B. Vì đất phù sa màu mỡ, địa hình bằng phẳng, người dân có nhiều kinh nghiệm. C. Vì nguồn nước dồi dào, khí hậu phù hợp với việc trồng lúa. D. Vì người dân tập trung đông đúc, địa hình rộng và bằng phẳng. Câu 6. (1 điểm) Viết chữ Đ vào ô trống trước ý đúng; chữ S vào ô trống trước ý sai: Tác dụng của việc đắp đê dưới thời Trần là: . Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân no ấm. Không giúp cho ngành nông nghiệp phát triển.
  3. Câu 7. (1 điểm) Em hãy nêu tên 2 con đường nhắc ta nhớ đến các nhân vật lịch sử mà em đã học trong chương trình Lịch sử lớp 4? Câu 8. (1 điểm) Theo em tục lệ nào của người Lạc Việt vẫn còn tồn tại đến ngày nay ? Câu 9. (1 điểm) Em hãy giải thích vì sao chúng ta cần phải bảo vệ rừng và trồng lại rừng ? Câu 10. (1 điểm) Em hãy viết một đoạn văn ( khoảng 4 câu) nói về việc An Dương Vương xây thành Cổ Loa. KHỐI TRƯỞNG CHUYÊN MÔN HIỆU TRƯỞNG
  4. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I. NĂM HỌC: 2019-2020 MÔN : Lịch sử - Địa lí lớp 4 Câu 1 2 4 5 Đáp án B C D A Điểm 1 1 1 1 * Lưu ý: Nếu HS khoanh từ 2 ý trở lên trong một câu thì không ghi điểm câu đó, Câu 3. (1 điểm) HS điền đúng mỗi từ ghi 0,5 điểm. Trung du Bắc Bộ là vùng đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải. Thế mạnh ở đây là trồng cây ăn quả và cây công nghiệp, đăc biệt là trồng chè. Câu 6. (1 điểm). HS điền đúng mỗi ý ghi 0,5 điểm Đ Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân no ấm. S Không giúp cho ngành nông nghiệp phát triển. Câu 7: (1điểm) Học sinh trả lời đúng 1 tên đường được 0,5 điểm Tên 2 con đường nhắc ta nhớ đến các nhân vật lịch sử mà em đã học trong chương trình Lịch sử lớp 4 là: đường Hai Bà Trưng, đường Ngô Quyền, đường Lý Thái Tổ, * Lưu ý: Nếu HS nêu tên khác nếu đúng vẫn ghi điểm tối đa Câu 8. (1 điểm) HS ghi đúng như đáp án được 1 điểm Tục ăn trầu, trồng lúa, khoai, đỗ, tổ chức các lễ hội đầu mùa xuân, các trò đấu vật, đua thuyền, làm bánh chưng, bánh giày *Lưu ý: Tùy theo mức độ làm bài của HS GV ghi điểm cho phù hợp. Câu 9. (1 điểm) HS ghi đúng như đáp án được 1 điểm Cần phải bảo vệ rừng và trồng lại rừng vì: rừng góp phần chống xói mòn đất, tăng độ che phủ rừng, hạn chế lũ lụt, điều tiết nguồn nước, điều hòa khí hậu. *Lưu ý: Tùy theo mức độ làm bài của HS GV ghi điểm cho phù hợp. Câu 10.(1 điểm) HS viết được đoạn văn theo yêu cầu được 1 điểm Ví dụ: Để bảo vệ vững chắc nước Âu Lạc An Dương Vương đã cho xây thành Cổ Loa. Tương truyền rằng An Dương Vương xây thành lần thứ nhất, chỉ sau một đêm đã bị sụp đổ. Sau đó ông lại tiếp tục cho xây lại lần hai nhưng thật kỳ lạ lần này cũng không thành công. Cuối cùng thần Kim Quý đã xuất hiện và đã giúp ông hoàn thành việc xây thành Cổ Loa. KHỐI TRƯỞNG CHUYÊN MÔN HIỆU TRƯỞNG
  5. Họ và tên: Thứ . ngày . tháng 12 năm 2019 Lớp: 4 . BÀI THI CUỐI KÌ 1 Môn : Lịch sử - Địa lí Thời gian: 40 phút Điểm Lời phê của giáo viên Câu 1. (1 điểm) Khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra vào thời gian nào? Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất A. Năm 41 B. Năm 40 C. Năm 42 D. Năm 43 Câu 2. (1 điểm) Dân tộc sống lâu đời ở Tây Nguyên là: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất A. Ba-na, Ê –đê, Tày, Nùng B. Tày, Nùng, Chăm, Xơ - đăng C. Gia- rai, Ê- đê, Ba-na, Xơ- đăng D. Ba-na, Xơ- đăng, Kinh Câu 3. (1 điểm) Sử dụng các từ trong ngoặc đơn (đỉnh tròn, công nghiệp) điền vào chỗ chấm ( ) cho phù hợp. Trung du Bắc Bộ là vùng đồi với các , sườn thoải. Thế mạnh ở đây là trồng cây ăn quả và cây , đăc biệt là trồng chè. Câu 4. (1 điểm) Vì sao người dân ở Hoàng Liên Sơn lại làm nhà sàn để ở ? Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất A. Vì thoáng mát và dễ làm. B. Vì đây là tập quán của người dân. C. Vì sở thích của người dân. D. Vì để tránh ẩm thấp và thú giữ Câu 5.(1 điểm) Vì sao đồng bằng Bắc Bộ là vựa lúa lớn thứ hai của nước ta ? Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất A. Vì đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào, người dân có nhiều kinh nghiệm. B. Vì đất phù sa màu mỡ, địa hình bằng phẳng, người dân có nhiều kinh nghiệm. C. Vì nguồn nước dồi dào, khí hậu phù hợp với việc trồng lúa. D. Vì người dân tập trung đông đúc, địa hình rộng và bằng phẳng. Câu 6. (1 điểm) Viết chữ Đ vào ô trống trước ý đúng; chữ S vào ô trống trước ý sai: Tác dụng của việc đắp đê dưới thời Trần là: . Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân no ấm. Không giúp cho ngành nông nghiệp phát triển.
  6. Câu 7. (1 điểm) Em hãy nêu tên 2 con đường nhắc ta nhớ đến các nhân vật lịch sử mà em đã học trong chương trình Lịch sử lớp 4? Câu 8. (1 điểm) Theo em tục lệ nào của người Lạc Việt vẫn còn tồn tại đến ngày nay ? . Câu 9. (1 điểm) Em hãy giải thích vì sao chúng ta cần phải bảo vệ rừng và trồng lại rừng ? . Câu 10. (1 điểm) Em hãy viết một đoạn văn ( khoảng 4 câu) nói về việc An Dương Vương xây thành Cổ Loa. .