Đề ôn giữa kì 1 Toán Lớp 4 (Chân trời sáng tạo) - Năm học 2023-2024 (Có đáp án)

docx 2 trang Hải Lăng 17/05/2024 240
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn giữa kì 1 Toán Lớp 4 (Chân trời sáng tạo) - Năm học 2023-2024 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_on_giua_ki_1_toan_lop_4_chan_troi_sang_tao_nam_hoc_2023_2.docx

Nội dung text: Đề ôn giữa kì 1 Toán Lớp 4 (Chân trời sáng tạo) - Năm học 2023-2024 (Có đáp án)

  1. Đề ôn giữa kì 1 Toán 4 Ctstạo năm 2023 – 2024 đề 4 PHẦN 1: Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng nhất từ bài 1 đến bài 6. Câu 1. Năm mươi tư nghìn sáu trăm là: A. 54 600 B. 54 060 C. 54 006 D. 546 000 Câu 2. Số lẻ bé nhất có hai chữ số là: A.10 B.11 C. 13 D. 15 Câu 3: Dãy số tự nhiên được xếp theo thứ tự tăng dần là: A. 92 876; 87 692; 29 876; 89762 B. 87 692; 92 876; 89762; 29 876 C. 29 876; 87 692; 89762; 92 876 D. 89762; 92 876; 29 876; 87 692 Câu 4: Làm tròn số 37 499 đến hàng nghìn thì được số: A.40 000 B. 39 000 C. 38 000 D. 37 000 Câu 5: Sân bóng đá hình chữ nhật có chiều dài 100 m, chiều rộng 50 m. Vậy sân bóng dá có chu vi là: A.50 m B. 100 m C. 150 m D. 300 m Câu 6: viết số thích hợp vào chỗ chấm : Số chẳn : Số lẻ : PHẦN 2: Câu 1: Đặt tính rồi tính: a) 8532 + 2368 b) 17954 – 9345 c) 2509 x 3 d) 8572 : 2 Câu 2: Số? a) + 450 = 1000 b) 5 = 750 Câu 3: Viết số hoặc dấu ( > , < , =) vào chỗ a/ 34 m² 50 dm² = d m² b/ 7 dm² 8 cm² 700 cm² Câu 4: a) Tính giá trị biểu thức : 3600 - 3600 : 4 = = =
  2. b) Tính bằng cách thuận tiện nhất: 210 + 740 + 790 + 260 = = = Câu 5: Có 45 hộp bánh được chia đều vào 5 thùng. Hỏi có 9 thùng bánh như vậy được bao nhiêu hộp bánh? Giải