Đề kiểm tra môn Lịch sử và Địa Lý Lớp 4 - Học kì II - Năm học 2019-2020

doc 3 trang nhatle22 2110
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn Lịch sử và Địa Lý Lớp 4 - Học kì II - Năm học 2019-2020", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_mon_lich_su_va_dia_ly_lop_4_hoc_ki_ii_nam_hoc_20.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra môn Lịch sử và Địa Lý Lớp 4 - Học kì II - Năm học 2019-2020

  1. Thứ ngày tháng năm 2020 TRƯỜNG TIỂU HỌC PHIẾU KIỂM TRA LỚP 4 (Kiểm tra định kì cuối học kì 2) Năm học: 2019 - 2020 Họ tên người coi thi, đánh giá Họ và tên học sinh: Lớp: 1. Họ và tên giáo viên dạy: 2. Môn: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - Thời gian làm bài: 40 phút Câu 1 (2 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất: a) (1 điểm). Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập? A. Đặt ra lễ xứng danh. B. Đặt ra lễ vinh quy C. Khắc tên những người đỗ cao vào bia đá dựng ở Văn Miếu. D. Đặt ra lễ xứng danh, lễ vinh quy, khắc tên những người đỗ cao vào bia đá dựng ở Văn Miếu. b) (1 điểm). Năm 1786, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc (Thăng Long ) để làm gì ? A. Lên ngôi Hoàng đế B. Tiêu diệt chính quyền họ Trịnh C. Thống nhất đất nước D. Đại phá quân Thanh Câu 2 (1 điểm). Chọn các từ (quan tâm, oán hận, suy yếu ) vào chỗ chấm ( ) dưới đây cho phù hợp: Tình hình nước ta cuối thời Trần: từ giữa thế kỉ XIV, nhà Trần bước vào thời kì Vua quan không tới dân. Dân , nổi dậy khởi nghĩa. Câu 3 (1,5 điểm). Hoàn thành bảng sau: Triều đại Vua đầu tiên Nơi đặt kinh đô Sự kiện nổi bật Nhà Đinh Đinh Tiên Hoàng Hoa Lư Dẹp loạn 12 sứ quân Nhà Tiền Lê Nhà Lý Nhà Trần Nhà Hậu Lê Nhà Tây Sơn
  2. Câu 4 (0,5 điểm). Vua Quang Trung đã nói: “Xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu”. Em hiểu câu nói đó như thế nào? Câu 5 (1điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất: Đặc điểm địa hình của vùng đồng bằng duyên hải miền Trung là: A. Có nhiều đồng bằng nhỏ với những cồn cát và đầm phá B. Có các dãy núi lan ra sát biển C. Có nhiều đồng bằng lớn với những cồn cát và đầm phá . D. Có nhiều đồng bằng nhỏ với những cồn cát và đầm phá ,các dãy núi lan ra sát biển Câu 6 (1điểm). Hãy điền vào □ chữ Đ trước ý đúng và chữ S trước ý sai: □ Đồng bằng Nam Bộ do phù sa của sông Mê Công và sông Đồng Nai bồi đắp □ Các dân tộc sống ở đồng bằng Nam Bộ chủ yếu là Kinh, Ê-đê, Chăm, Hoa Câu 7(1,5 điểm). Chọn mỗi ý cột A với mỗi ý cột B và đánh mũi tên thể hiện mối liên hệ giữa tự nhiên và hoạt động sản xuất ở dãy Hoàng Liên Sơn A B 1. Khí hậu lạnh quanh năm a) Khai thác khoáng sản 2. Đất dốc b) Làm ruộng bậc thang 3. Có nhiều khoáng sản c) Trồng rau, quả xứ lạnh Câu 8 (1,5 điểm). Theo em, Biển Đông có vai trò như thế nào đối với nước ta? ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI CHẤM Sau khi chấm, GV ghi nhận xét kết quả bài làm của học sinh vào cột nhận xét, đồng thời cho điểm vào cột điểm. Nhận xét Điểm
  3. Đáp án môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 I. LỊCH SỬ: (5 điểm) Câu 1 (2 điểm) a) – D (1 điểm) b) – B (1 điểm) Câu 2 (1 điểm). Thứ tự cần điền: suy yếu, quan tâm , oán hận. Câu 3 (1,5 điểm): Điền đúng mỗi ô 0,1 điểm. Nơi đặt kinh Triều đại Vua đầu tiên Sự kiện nổi bật đô Nhà Đinh Đinh Tiên Hoàng Hoa Lư Dẹp loạn 12 sứ quân Lê Hoàn Chiến thắng quân Tống xâm Nhà Tiền Lê (Lê Đại Hành) Hoa Lư lược lần thứ nhất Chiến thắng quân Tống xâm Nhà Lý Lý Công Uẩn Thăng Long lược lần thứ hai 3 lần chiến thắng quân Mông Nhà Trần Trần Cảnh Thăng Long - Nguyên Kháng chiến chống quân Nhà Hậu Lê Lê Lợi Thăng Long Minh xâm lược thắng lợi Quang Trung Đại phá quân Thanh, thống Nhà Tây Sơn Phú Xuân (Nguyễn Huệ) nhất đất nước. Câu 4 (0,5 điểm) Đất nước muốn phát triển được, cần phải đề cao dân trí, coi trọng việc học hành. II. ĐỊA LÍ: (5 điểm) Câu 5 (1điểm). Đáp án – A Câu 6 (1điểm) - Thứ tự điền: Đ ; S Câu 7 (1,5 điểm) Nối 1 - c; 2 - b; 3 - a. (Nối đúng mỗi ý được 0,5 điểm). Câu 8 (1,5 điểm) - Là kho muối vô tận, có nhiều khoáng sản, hải sản quý. (0,5 điểm) - Có vai trò điều hòa khí hậu. (0,5 điểm) - Ven bờ có nhiều bãi biển đẹp, nhiều vũng, vịnh thuận lợi cho việc phát triển du lịch và xây dựng các cảng biển. (0,5 điểm)