Ôn tâp môn Toán Lớp 4 (Cánh diều) - Tuần 1

docx 3 trang Hải Lăng 17/05/2024 220
Bạn đang xem tài liệu "Ôn tâp môn Toán Lớp 4 (Cánh diều) - Tuần 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxon_tap_mon_toan_lop_4_canh_dieu_tuan_1.docx

Nội dung text: Ôn tâp môn Toán Lớp 4 (Cánh diều) - Tuần 1

  1. ÔN TÂP TUẦN 1 Thứ hai ngày Bài 1: Làm tròn số 254 364 đến: - Hàng chục: - Hàng trăm: - Hàng nghìn: - Hàng chục nghìn: - Hàng trăm nghìn: Bài 2: Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 135 168; 99 856; 125 789; 135861 Bài 3: Đặt tính rồi tính: 57426 + 48854 4256 x 6 24785 : 4 45832 – 27869 3568 x 7 78560 : 8 Bài 4: Tính giá trị biểu thức: a. 4578 x ( 2450 – 1785) b. 4756 – 3568 + 785 c. 2470 : 5 x 2 d. 7856 + 4536 : 4 Thứ ba ngày Bài 1: Đặt tính rồi tính: a) 36 805 + 4 176 b) 26 605 – 8 135 c) 1 042 x 4 d) 48 024 : 6 Bài 2.:Tính giá trị biểu thức 14 090 – 7 490 : 7 91 302 – 1 0304 x 4 = Bài 3: Viết số thích hợp chỗ chấm: 2 giờ 15 phút = phút 3 093 : = 3 3 kg = g – 1 256 = 2 839 4 x = 3 684 : 5 = 1 021 Bài 4: Số điểm cao nhất trong trò chơi tung bóng hiện nay là 45 789 điểm. Hà cần ghi thêm 14 685 điểm nữa là bằng số điểm đó. Vậy Hà Hà đang có bao nhiêu điểm?
  2. Bài 5.: Lan, Cường và Thục vào tiệm mua bánh như sau: - Lan mua 4 hộp bánh vị cam, mỗi hộp có 5 chiếc bánh hết 32 000 đồng. - Cường mua 5 hộp bánh vị dâu, mỗi hộp có 3 chiếc bánh hết 45 000 động. - Thục mua 3 hộp bánh, mỗi hộp có 4 chiếc bánh vị sô-cô-la hết 36 000 dồng Theo em, chiếc bánh loại nào có giá bán cao nhất, chiếc bánh loại nào có gia bán thấp nhất? Thứ tư ngày Bài 1: Đặt tính rồi tính a. 25 749 + 2349 b. 34 539 – 8793 c. 38 734 x 7 d. 47 254 : 6 Bài 2: Điền số: + 43 521 = 25 276 - 23 656 = 7 865 Bài 3: Một hình vuông có chu vi 36 cm. Hãy tính diện tích của hình vuông đó. Bài 4. Một cái sân hình chữ nhật có chiều rộng 8m. Chiều dài gấp đôi chiều rộng. Hãy tính tiện tích của cái sân đó. Bài 5: Một tờ giấy hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi tờ giấy hình vuông có cạnh 9cm và chiều rộng dài 6cm. Hãy tính chiều dài tờ giấy hình chữ nhật đó. Thứ năm ngày Bài 1: Đặt tính rồi tính 1815 + 2758 6375 – 4756 1041 x 8 2456 : 9 Bài 2: Tính giá trị biểu thức: 7025 – 8505 : 9 3052 x 3 : 7 Bài 3: Bạn Lan ghi nhiệt độ của các ngày trong tuần như sau: Nhiệt độ vào lú 9 giờ sáng của các ngày trong tuần Ngày Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Chủ Tư Năm Sáu Bảy nhật Hai Ba
  3. Nhiệt 22 20 23 24 28 26 29 độ (oC) Quan sát bảng số liệu thống kê và cho biết: Vào lú 9 giờ sáng: a. Nhiệt độ ngày thứ ba bao nhiêu? b. Ngày thứ Bảy có nhiệt độ là bao nhiêu oC? c. Nhiệt độ cao nhất trong tuần là bao nhiêu oC? d. Ngày nào trong tuần có nhiệt độ cao nhất? e. Em có nhật xét gì vè nhiệt độ của những ngày đầu tuần và nhiệt độ những ngày cuối tuần? Thứ sáu ngày Bài 1: Đặt tính rồi tính 47 516 + 25 348 96 253 – 35 846 5 218 x 3 47 635 : 7 Bài 2: Tính giá trị biểu thức: 7 350 : 7 – 456 1250 – 2450 : 5 Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 14 kg = g 1 giờ = phút 3 giờ 15 phút = phút 4 721 - = 680 : 5 = 3 216 1 ngày = giờ Bài 4: 3 xe chở 1 368 kg gạo. Hỏi 6 xe chở bao nhiêu ki lô gam gạo? Bài 5: Một hình chữ nhật và một hình vuông có cùng chu vi. Biết hình chữ nhật có chiều dài 78cm, chiều rộng 54cm. Hãy tính độ dài cạnh hình vuông đó. Bài 6: Tìm tích của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và số liền trước số lớn nhất có một chữ số