Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán Lớp 4 - Năm học 2023-2024

docx 3 trang Hải Lăng 17/05/2024 220
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán Lớp 4 - Năm học 2023-2024", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_giua_hoc_ki_i_mon_toan_lop_4_nam_hoc_2023_2024.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán Lớp 4 - Năm học 2023-2024

  1. KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - LỚP 4 Năm học: 2023 - 2024 Môn: Toán lớp 4 Họ và tên: PHẦN I: Trắc nghiệm ( 6 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng nhất cho các bài tập sau: Câu 1: ( 0.5 điểm) Số bé nhất trong các số: 684 257; 684 275; 684 750; 684 725 là: A. 684 257 C. 684 725 B. 684 275 D. 684 750 Câu 2: (0.5 điểm) Chữ số 8 trong số 758 620 thuộc hàng nào, lớp nào? A. Hàng trăm, lớp đơn vị C. Hàng chục nghìn, lớp nghìn B. Hàng nghìn, lớp nghìn D. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn Câu 3: (1 điểm) Kết quả của phép tính 16204 x 4 là: A. 44806 C. 64861 B. 64816 D.64866 Câu 4: (1 điểm) Kết quả của phép tính 17 088 : 8 là: A. 2136 C. 21306 B. 20136 D. 21360 Câu 5: (1 điểm) Số 3 873 918 làm tròn đến hàng trăm nghìn thì được số nào dưới đây? A. 3 800 000 C. 3 900 000
  2. B. 4 000 000 D. 3 700 000 Câu 6: (1 điểm) Biểu thức: 1306 x 7 + 24573 có giá trị là: A. 9 142 C. 33 715 B. 172 011 D. 181 153 Câu 7: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ trống: 5 tấn 27 kg = kg A. 32 C. 2750 B. 527 D. 5027 II: TỰ LUẬN( 4 điểm) Bài 1: (1 điểm) Tìm x, biết: 176 039 – x = 46 551 Bài 2: (1 điểm) Ba góc trong của một tam giác lần lượt có các số đo là 30°; 60° và 90°. Vậy tổng số đo các góc trong của tam giác đó là bao nhiêu độ ? Bài giải:
  3. Bài 3: (2 điểm) Có 5 xe ô tô, mỗi xe ô tô chở 3 800 kg muối lên miền núi. Dự kiến tất cả số muối đó được chia đều cho 8 xã. Hỏi mỗi xã sẽ nhận được bao nhiêu ki-lô- gam muối? Tóm tắt: Bài giải: HẾT