Bài kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán Lớp 4 (Cánh diều) - Năm học 2023-2024 - Trường Tiểu học Liên Đầm (Có đáp án)

docx 3 trang Hải Lăng 17/05/2024 210
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán Lớp 4 (Cánh diều) - Năm học 2023-2024 - Trường Tiểu học Liên Đầm (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxbai_kiem_tra_giua_hoc_ky_i_mon_toan_lop_4_canh_dieu_nam_hoc.docx

Nội dung text: Bài kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán Lớp 4 (Cánh diều) - Năm học 2023-2024 - Trường Tiểu học Liên Đầm (Có đáp án)

  1. Trường: TH Liên Đầm BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I Họ & tên: Năm học: 2023 – 2024 Lớp: 4A Điểm Phần nhận xét của giáo viên Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: Câu 1: (0,5 điểm) Số 345 317 đọc là: A. Ba trăm bốn mươi năm nghìn ba trăm mười bảy B. Ba trăm bốn lăm nghìn ba trăm mười bảy C. Ba trăm bốn năm nghìn ba trăm mười bảy Câu 2: : (0,5 điểm) Số: Hai mươi ba triệu không nghìn chín trăm mười được viết là: A. 23 910 B. 23 000 910 C. 230 910 000 Câu 3: : (0,5 điểm) Trong số 9 352 471 chữ số 5 thuộc hàng nào, lớp nào: A.Hàng chục nghìn, lớp trăm B. Hàng chục nghìn, lớp nghìn C. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn Câu 4: (0.5 điểm) Trong các góc sau góc nào có số đo nhỏ nhất: A. Góc bẹt B. Góc vuông C. Góc nhọn D. Góc tù Câu 5. : (0,5 điểm) Dãy số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: A. 567 899; 567 898; 567 897; 567 896 B. 978 653; 979 653; 970 653; 980 653 C. 865 742; 865 842; 865 942; 865 043 D. 754 219; 764 219; 774 219; 775 219 Câu 6. : (1 điểm) Số 190 101 994 làm tròn đến hàng trăm nghìn là: Câu 7: Đặt tính rồi tính (2 điểm)
  2. a) 45 535 + 6812 b) 67634 - 43672 c) 9673 x 5 d) 72315 : 3 Câu 8: a)Điền dấu >, <, =(0,5 điểm) 10 452 316 9 412 741 b)Giá trị của biểu thức 100 : ( 7 – m) với m = 2 (1 điểm) Câu 9: (2 điểm) Trang trại chăn nuôi của nhà ông Hà có 220 con gà. Số con vịt nhiều gấp đôi số con gà và số con ngan ít hơn số con vịt là 160 con. Hỏi trang trại nhà ông Hà có bao nhiêu con các loại. Câu 10: (1 điểm) Tính giá trị biểu thức bằng cách hợp lí. 35 7 - 70 + 35 5
  3. Đáp án 1A;2B;3B,4C , 5D, 6. là 190 100 000 Câu 8:10 452 316 .> 9 412 741 Câu 9:Với m = 2 thì 100 : ( 7 – m) = 100 : ( 7 - 2) = 100 : 5 = 2 Trang trại đó có số con Vịt là(0.5) 220 2 = 440 ( con ) Trang trại đó có số con ngan là(0,5) 440 – 160 = 280 ( con ) Trang trại đó nuôi tất cả số con vật là(1điểm) 220 + 440 + 280 = 940 (con) Đáp số: 940 con Câu 10 35 7 - 70 + 35 5 = 35 7 - 35 2 + 35 5 = 35 (7 - 2 + 5) = 35 10 = 350