Đề ôn giữa học kì I môn Toán Lớp 4 (Chân trời sáng tạo) - Năm học 2023-2024 - Trường Tiểu học Huỳnh Văn Chính - Đề 2

doc 2 trang Hải Lăng 18/05/2024 200
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn giữa học kì I môn Toán Lớp 4 (Chân trời sáng tạo) - Năm học 2023-2024 - Trường Tiểu học Huỳnh Văn Chính - Đề 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_on_giua_hoc_ki_i_mon_toan_lop_4_chan_troi_sang_tao_nam_ho.doc

Nội dung text: Đề ôn giữa học kì I môn Toán Lớp 4 (Chân trời sáng tạo) - Năm học 2023-2024 - Trường Tiểu học Huỳnh Văn Chính - Đề 2

  1. Giám thị 1: Trường Tiểu học Huỳnh Văn Chính ĐỀ ÔN GIỮA HỌC KÌ I Lớp: NĂM HỌC: 2023-2024 Họ tên: MÔN TOÁN - LỚP 4 Giám thị 2: ĐIỂM NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN Giám khảo 1: Giám khảo 2: ./3 điểm I. PHẦN TRẮC NGHIỆM /2 điểm 1. Khoanh tròn vào ý trước câu trả lời đúng /0,5 điểm A. Số chia hết cho 2 là: 41 679; 40 995; 40 763; 41 976 a. 41 676 b. 40 999 c. 40 769 d. 41 979 /0,5 điểm B. Số gồm 3 chục nghìn, 8 nghìn, 7 trăm, 2 đơn vị viết là: a. 38 072 b. 38 702 c. 38 720 d. 30 872 /0,5 điểm C. Làm tròn số 76 516 đến hàng nghìn thì được số: a. 70 000 b. 76 000 c. 76 500 d. 77 000 /0,5 điểm D. Làm tròn số 23 647 đến hàng trăm thì được số: a. 23 600 b. 23 700 c. 23 640 d. 24 000 /1 điểm 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: a. Hình có 2 cặp cạnh đối diện song song và 4 cạnh bằng nhau là hình chữ nhật b. Với n = 6 thì giá trị của biểu thức 15 + 43 x n là 273 ./7 điểm II. PHẦN TỰ LUẬN /0,5 điểm 1. Số 43 006 đọc là: /2 điểm 2. Đặt tính rồi tính: 46570 + 28356 76572 - 47356 7435 x 6 96840 : 5
  2. /0,5 điểm 3. Tính bằng cách thuận tiện: 4 x 425 x 25 = /0,5 điểm 4. Xếp dãy số 9 350, 86 305, 68 35, 87 305 theo thứ tự từ lớn đến bé là: /1 điểm 5. Hoàn tất biểu đồ và bảng số liệu sau: Khối lớp Một Hai Ba Bốn Năm Số học sinh 6. Giải toán: /1,5 điểm a. Một cửa hàng nhập về một số gạo. Đợt một nhập về 1750kg gạo, đợt hai nhập gấp đôi đợt một. Đợt ba nhập ít hơn đợt hai 500kg. Hỏi trung bình mỗi đợt cửa hàng nhập bao nhiêu kg gạo? Giải /1 điểm b. Giá mỗi hộp bút chì màu 27 500 đồng, giá quyển truyện 32 000 đồng. Bạn Lam mua 2 hộp bút chì màu và 1 quyển truyện hết: đồng