Đề ôn giữa học kì I môn Toán Lớp 4 (Chân trời sáng tạo) - Năm học 2023-2024 - Trường Tiểu học Huỳnh Văn Chính - Đề 3

doc 3 trang Hải Lăng 18/05/2024 220
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn giữa học kì I môn Toán Lớp 4 (Chân trời sáng tạo) - Năm học 2023-2024 - Trường Tiểu học Huỳnh Văn Chính - Đề 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_on_giua_hoc_ki_i_mon_toan_lop_4_chan_troi_sang_tao_nam_ho.doc

Nội dung text: Đề ôn giữa học kì I môn Toán Lớp 4 (Chân trời sáng tạo) - Năm học 2023-2024 - Trường Tiểu học Huỳnh Văn Chính - Đề 3

  1. Giám thị 1: Trường Tiểu học Huỳnh Văn Chính ĐỀ ÔN GIỮA HỌC KÌ I Lớp: NĂM HỌC: 2023-2024 Họ tên: MÔN TOÁN - LỚP 4 Giám thị 2: ĐIỂM NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN Giám khảo 1: Giám khảo 2: ./3 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM điểm 1. Khoanh tròn vào ý trước câu trả lời đúng /2 A. Dãy số: 14 876; 14 867; 14 746; 16 764 có số lẻ là: điểm a. 14 876 b. 14 867 c. 14 746 d. 16 764 /0,5 điểm B. Số gồm 1 chục nghìn, 8 nghìn, 8 đơn vị viết là: a. 10 880 b. 10 808 c. 18 008 d. 18 080 /0,5 C. Làm tròn số 42 875 đến hàng chục nghìn thì được số: điểm a. 40 000 b. 42 900 c. 42880 d. 43 000 D. Số bé nhất trong các số 75 278; 75 287; 75 872; 75 827 là: /0,5 a. 75 827 b. 75 287 c. 75 872 d. 75 278 điểm 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: a. 3 m2 7 dm2 = 307 dm2 /0,5 điểm b. Chu vi hình vuông có cạnh 5 cm là: 20 cm2 II. PHẦN TỰ LUẬN /1 1. Số 15 300 đọc là: . điểm 2. Tính bằng cách thuận tiện: 25 + 63 + 37 + 75 327 x 123 - 327 x 23 = . = . ./7 = = điểm = = /0,5 2. Tính giá trị của biểu thức a – b x c nếu a = 500; b = 37; c = 8: điểm /1
  2. điểm 3. Đặt tính rồi tính: 36 045 + 29 655 39 406 – 8 607 10 983 x 7 78 474 : 6 / 0,5 điểm 4. Biểu đồ dưới đây nói về số chiếc áo bốn tổ công nhân may được trong một tháng: /2 điểm Viết dãy số liệu về về số chiếc áo bốn tổ công nhân may được trong một tháng theo thứ tự từ ít đến nhiều: /0,5 5. a. Cứ 3 hộp bánh có 24 cái. Hỏi 96 cái bánh như thế có chia bao nhiêu hộp? điểm Giải b. Một gia đình có 4 người, trong một ngày trung bình mỗi nguời sử dụng 120 l nước. Gia đình đã áp dụng biện pháp tiết kiệm nên mỗi ngày trung bình mỗi nguời sử dụng 105 l nước. Vậy trong một ngày gia đình đó tiết kiệm được /1,5 lít nước. điểm
  3. /1 điểm