Đề ôn giữa học kì I môn Toán Lớp 4 (Chân trời sáng tạo) - Năm học 2023-2024 - Trường Tiểu học Huỳnh Văn Chính - Đề 1

doc 3 trang Hải Lăng 18/05/2024 260
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn giữa học kì I môn Toán Lớp 4 (Chân trời sáng tạo) - Năm học 2023-2024 - Trường Tiểu học Huỳnh Văn Chính - Đề 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_on_giua_hoc_ki_i_mon_toan_lop_4_chan_troi_sang_tao_nam_ho.doc

Nội dung text: Đề ôn giữa học kì I môn Toán Lớp 4 (Chân trời sáng tạo) - Năm học 2023-2024 - Trường Tiểu học Huỳnh Văn Chính - Đề 1

  1. Giám thị 1: Trường Tiểu học Huỳnh Văn Chính ĐỀ ÔN GIỮA HỌC KÌ I Lớp: NĂM HỌC: 2023-2024 Họ tên: MÔN TOÁN - LỚP 4 Giám thị 2: ĐIỂM NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN Giám khảo 1: Giám khảo 2: ./3 điểm I. PHẦN TRẮC NGHIỆM /2 điểm 1. Khoanh tròn vào ý trước câu trả lời đúng /0,5 điểm A. Dãy số: 15 879; 58 179; 71 589; 95 178 có số chẵn là: a. 15 879 b. 58 179 c. 71 589 d. 95 178 /0,5 điểm B. Số gồm 2 chục nghìn, 5 trăm, 8 chục viết là: a. 25 080 b. 20 580 c. 20 508 d. 20 058 /0,5 điểm C. Làm tròn số 80 751 đến hàng chục thì được số: a. 80 700 b. 80 860 c. 80 760 d. 80 750 /0,5 điểm D. Nối:   Hình vuông  /1 điểm 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: a. Làm tròn số 34 498 đến hàng nghìn thì được số 35 000 b. Xếp dãy số 79 217; 79 257; 79 381; 79 831 theo thứ tự từ bé đến lớn ./7 điểm II. PHẦN TỰ LUẬN /0,5 điểm 1. Số 20 045 đọc là: . . /1 điểm 2. a. Tính giá trị biểu thức (tính thuận tiện nếu có thể) 459 x 23 + 541 x 23 = ( m – n ) x p với m = 41, n = 26, p = 10
  2. /2 điểm 3. Đặt tính rồi tính: 20438 + 57806 82495 – 30617 2985 x 3 18531 : 4 /1 điểm 4. Một xe máy đi trên đường, đến ngã tư có tín hiệu đèn giao thông: a. Người lái xe có thể nhìn thấy tín hiệu đèn giao thông màu gì? b. Điền từ “có thể”, “chắc chắn” hay “không thể” vào chỗ trống thích hợp: - Xe máy được đi khi tín hiệu đèn màu xanh. - Xe máy . được đi khi tín hiệu đèn màu vàng. - Xe máy . được đi khi tín hiệu đèn màu đỏ. 5. Giải toán: /1,5 điểm a. Có 8 thùng bánh, mỗi thùng có 48 hộp bánh, mỗi hộp có 5 cái bánh. Hỏi 8 thùng bánh có tất cả bao nhiêu cái bánh? Giải /1 điểm b. 5 000 đồng 5 000 đồng 20 000 đồng 68 000 đồng Mẹ cho Ngọc 100 000 đồng có đủ mua 4 đồ vật trên không? Vì sao?