Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán Lớp 5 - Tuần 7

docx 2 trang Kiều Nga 05/07/2023 740
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán Lớp 5 - Tuần 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_1_tiet_mon_toan_lop_5_tuan_7.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán Lớp 5 - Tuần 7

  1. Họ và tên: I.TRẮC NGHIỆM Khoanh vào đáp án đúng trong các câu hỏi sau: Câu 1. Đọc số thập phân sau: 37,033 A. Ba bảy phẩy ba mươi ba B. Ba mươi bảy phẩy không trăm ba mươi ba C. Ba mươi bảy phẩy ba mươi ba Câu 2. Trong số thập phân 9,357 chữ số 5 thuộc hàng A. Hàng trăm B. Hàng chục C. Hàng phần trăm Câu 3. Hỗn số viết dưới dạng số thập phân là: A. 3,3 B.3,30 C.3,03 ퟒ Câu 4. Phân số thập phân viết dưới dạng số thập phân là A. 2,4 B.2,04 C. 20,4 Câu 5. Số thập phân gồm: 3 trăm, 4 chục, 3 phần trăm được viết là: A. 300,03 B.3,43 C. 300,43 Câu 6. Biết của một bao gạo nặng 20kg. Bao gạo đó nặng là: A.8 kg B. 2 kg C.50 kg II. TỰ LUẬN 1.Đặt tính rồi tính 2 1 2 1 1 1 3 2 2 + 1 4 ― 2 1 2 1 : 5 3 5 2 3 4 5 5 2a) Tìm x 1170 : x = 1035 : 23 2b) Tính nhanh : 728 x 182 + 182 x 272
  2. 3. Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 2dm4cm. Chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. 4. Dùng 6000 viên gạch vuông cạnh 20 cm để lát nền nhà hình chữ nhật. a) Hỏi diện tích nền nhà là bao nhiêu m2. b) Biết chiều rộng nền nhà là 6m. Hỏi chiều dài nền nhà đo được là bao nhiêu m? 5. Tính nhanh: 252 x 37 – 27 x 252 – 520 Xác định TN, CN, VN trong các câu sau: 1. Mùa đông, giãu ngày mùa, làng quê toàn màu vàng 2. Tàu đu đủ, chiếc lá sắn héo lại mở năm cánh vàng tươi. . 3. Dưới sân, rơm và thóc vàng giòn 4. Lác đác cây lụi có mấy chiếc lá đỏ.