Đề thi học sinh giỏi môn Tin học Lớp 8 - Năm học 2020-2021 - Phòng Giáo dục huyện Núi Thành

docx 1 trang nhatle22 53391
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học sinh giỏi môn Tin học Lớp 8 - Năm học 2020-2021 - Phòng Giáo dục huyện Núi Thành", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_sinh_gioi_mon_tin_hoc_lop_8_nam_hoc_2020_2021_pho.docx

Nội dung text: Đề thi học sinh giỏi môn Tin học Lớp 8 - Năm học 2020-2021 - Phòng Giáo dục huyện Núi Thành

  1. PHÒNG GIÁO DỤC KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8 NĂM HỌC 2020-2021 HUYỆN NÚI THÀNH ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi : TIN HỌC Thời gian : 120 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi : 15/4/2021 Câu 1: (5,0 điểm) - Ước chung lớn nhất Cho hai số nguyên dương a,b (a,b 2 và n nguyên dương) là số tháng cần kiểm tra và n giá trị dương a 1, a2, ,an (chỉ một chữ số thập phân) thể hiện thu nhập bình quân đầu người trong n tháng. Xuất ra màn hình giá trị của các tháng có thu nhập bình quân đầu người tăng liên tiếp nhiều nhất (nếu nhiều tháng liên tiếp tăng bằng nhau thì chỉ lấy 1) và in ra cụm từ "Kinh te phat trien" hay " Kinh te chua phat trien". Ví dụ 1 : n=6 và thu nhập bình quân đầu người là: 6 8 5 4.3 6.2 7 Xuất ra: Cac gia tri lien tiep tang nhieu nhat la: 4.3 6.2 7.0 Kinh te chua phat trien Ví dụ 2: n=9 và thu nhập bình quân đầu người là: 8 7 8.8 9.1 10 12 6 5.5 6 Xuất ra: Cac gia tri lien tiep tang nhieu nhat la: 7.0 8.8 9.1 10 12 Kinh te phat trien Hết