Đề ôn tập môn Toán Lớp 4 (Cánh diều)

docx 3 trang Hải Lăng 17/05/2024 260
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập môn Toán Lớp 4 (Cánh diều)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_on_tap_mon_toan_lop_4_canh_dieu.docx

Nội dung text: Đề ôn tập môn Toán Lớp 4 (Cánh diều)

  1. TOÁN ÔN Đề số 1 Bài 1: Đặt tính rồi tính 20438 + 57806 82495 – 30617 2985 x 3 18531 : 4 Bài 2: Tính giá trị của mỗi biểu thức sau a. 15000 + 45000 : 3 b. (15000 + 45000 ) : 3 c) 213 + 321 x 7 d) 2160 : 4 x 8 Bài 3: Tìm y 1) y + 124 = 316 2) 253 + y = 451 3) y x 5 = 135 4) 7 x y = 217 5) y – 285 = 148 6) 285 – y = 148 7) y : 8 = 216 8) 216 : y = 8 9) ( y : 3 ) + 214 = 324 10) y x 6 = 240 x 2 Bài 4: Một hình chữ nhật có nửa chu vi 15cm. Chiều rộng 6cm.Tính diện tích hình chữ nhật đó. Bài 5: Một hình chữ nhật có chiều dài 18cm và gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó. Bài 6: Một hình chữ nhật có chiều rộng 6 cm và bằng một nửa chiều dài. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó. 1 Bài 7: Một hình chữ nhật có chu vi 56 cm và chiều rộng bằng chu vi. Tính diện 8 tích của hình chữ nhật đó.
  2. Bài 8: Một hình vuông có cạnh 6 dm. Tính chu vi và diện tích của hình vuông đó. Bài 9: Một sân chơi hình vuông có chu vi 36 m. Tính diện tích của sân chơi đó. 1 Bài 10: Mẹ năm nay 36 tuổi. Tuổi con bằng tuổi mẹ. Hỏi mẹ hơn con bao nhiêu 3 tuổi Bài 11: Trong kho có 21 356 kg gạo. Buổi sáng người ta đã bán được 6 783 kg gạo, buổi chiều bán được 9 453 kg gạo. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki – lô – gam gạo ? Bài 12: Một cửa hàng có 15 000 m vải hoa. Cửa hàng đã bán được số vải đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải hoa ? Bài 13: Giải bài toán theo tóm tắt sau : Bài 14:Tính nhanh : a) 25 + 63 + 37 + 75 b) 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 Bài 15: Tìm một số biết rằng nếu số đó chia cho 2 rồi cộng với 15 thì được 24. Bài 16: Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 6cm. Chiều dài hình chữ nhật là 7cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Bài 17: Một hình vuông có chu vi bằng chu vi một hình chữ nhật có chiều dài 9cm, chiều rộng 5cm. Tính diện tích của hình vuông đó. Bài 18: Số lớn là 18, số bé là 6. Hỏi số lớn gấp mấy lần số bé ? Bài 19: Số lớn là 18, số bé là 6. Hỏi số bé bằng một phần mấy số lớn ?