Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán Lớp 4 (Chân trời sáng tạo) - Năm học 2023-2024 - Trường Tiểu học Lê Minh Châu (Có đáp án)

docx 3 trang Hải Lăng 18/05/2024 330
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán Lớp 4 (Chân trời sáng tạo) - Năm học 2023-2024 - Trường Tiểu học Lê Minh Châu (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_giua_hoc_ki_i_mon_toan_lop_4_chan_troi_sang_tao.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán Lớp 4 (Chân trời sáng tạo) - Năm học 2023-2024 - Trường Tiểu học Lê Minh Châu (Có đáp án)

  1. TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ MINH CHÂU ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024 MÔN TOÁN - LỚP 4 Thời gian: 40 phút Họ và tên học sinh: Lớp: Điểm Chữ kí của giám thị Lời nhận xét, chữ kí của giám khảo Phần I: Trắc nghiệm Câu 1. (M1) 1 điểm. a) Cho dãy số sau: 34 530 ; 34 535 ; 34 540 ; ; 34 550. Số điền vào chỗ chấm là: A. 34 549 B. 34 540 C. 34 545 D. 34 541 b) Số 346 289 làm tròn số đến hàng trăm nghìn được ? A. 346 390 B. 346 000 C. 350 000 D. 300 000 Câu 2. (M1-1 điểm). Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm 957 962 1 230 400 A. C. = Câu 3 : (M2-1 điểm) Phép tính 547 268 – 294 453 có kết quả là: A. 352 815 B. 253 815 C. 252 815 D. 252 715 Câu 4. (M2-1 điểm) Chị Võ Thị Sáu hi sinh vào năm 1952, lúc chị 19 tuổi. Vậy chị sinh vào năm nào, thuộc thế kỉ thứ mấy ? A. Năm 1923, thế kỉ XIX B. Năm 1933, thế kỉ XX C. Năm 1933, thế kỉ XIX D. Năm 1943, thế kỉ XX Câu 5. (M2-1 điểm) Một hình tấm bìa chữ nhật có chiều dài 16cm, chiều rộng 4m. Diện tích tấm bìa đó là: A. 20cm B. 64cm C. 40cm D. 84cm Câu 6. (M2 - 1điểm) 34m 5dm = .cm. Số cần điền vào chỗ chấm là A. 345 B.3450 C. 3405 D. 34500
  2. Câu 7. (M1- 1điểm) Hình tam giác nào có một góc tù? A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 Phần II. Tự luận Câu 1. (M2 - 1 điểm). Viết tên các cặp cạnh vuông góc và các cặp cạnh song song có trong hình bên A B DC Câu 2. (M3-1 điểm )Mua 4 quyển sách hết 120 000 đồng. Hỏi nếu mua 6 quyển sách như thế hết bao nhiêu tiền? Bài giải Câu 3. (M3-1 điểm ) Tính nhanh: 7 × 234 + 7 – 35 × 7 Hết
  3. ĐÁP ÁN MÔN TOÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I Phần I. Trắc nghiệm Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Đáp án a) C b) D A C B C B A Điểm 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 Phần II. Tự luận Câu 1: Các cặp cạnh vuông góc: AB và AD; AD và DC Cặp cạnh song song: AB và DC Mỗi cặp cạnh đúng được 0,33 điểm Câu 2: Bài giải: Mua 1 quyển sách thì phải trả số tiền là: (0,25đ) 120 000 : 4 = 30 000 ( đồng) (0.25đ) Mua 6 quyển sách thì phải trả số tiền là: (0,125đ) 30 000 x 6 = 180 000 ( đồng) (0,25đ) Đáp số : 180 000 đồng (0,125đ) Câu 3: 7 × 234 + 7 – 35 × 7 = 7 x 234 + 7 x 1 – 35 x 7 0,5đ = 7 x ( 234 + 1 – 35) 0,25đ = 7 x 200 0,125đ = 1 400 0,125đ