Đề kiểm tra định kỳ giữa kỳ I môn Toán Lớp 4 (Kết nối tri thức và cuộc sống) - Năm học 2023-2024 (Có đáp án)

doc 3 trang Hải Lăng 17/05/2024 270
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra định kỳ giữa kỳ I môn Toán Lớp 4 (Kết nối tri thức và cuộc sống) - Năm học 2023-2024 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_dinh_ky_giua_ky_i_mon_toan_lop_4_ket_noi_tri_thu.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra định kỳ giữa kỳ I môn Toán Lớp 4 (Kết nối tri thức và cuộc sống) - Năm học 2023-2024 (Có đáp án)

  1. PHÒNG GD& ĐT ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ I TRƯỜNG TH MÔN : TOÁN – LỚP 4. Năm học 2023 -2024 ( Thời gian 40 phút không kể thời gian chép đề) Họ và tên : Lớp : Điểm Nhận xét của giáo viên chấm GV chấm ký tên I.Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời đúng Câu 1. a, Số 74 408 đọc là: A. Bảy mươi nghìn, bốn nghìn, bốn trăm không chục và 8 đơn vị. B. Bảy bốn nghìn bốn mươi tám. C. Bảy bốn nghìn bốn mươi tám. D. Bảy mươi bốn nghìn bốn trăm linh tám. b, Số: Hai mươi ba triệu chín trăm mười nghìn; được viết là: A. 23 910 B.23 910 000 C. 23 000 910 D. 230 000 910 Câu 2. Giá trị của chữ số 5 trong số 563 297 là: A. 50 B. 5 000 C. 50 000 D. 500 000 Câu 3: Số 9 875 624 làm tròn đến hàng trăm nghìn là: A. 9 000 000 B. 9 900 000 C. 9 800 000 D. 10 000 000 Câu 4. Dãy số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: A. 567899; 567898; 567897; 567896 B. 754219; 764219; 774219; 775219 C. 865742; 865842; 865942; 865043 D. 978653; 979653; 970653; 980653 Câu 5: Viết số thích hợp vào chỗ trống: 5 tấn 27 kg = kg A. 32 B. 527 C. 5027 D. 2750 Câu 6: Trong các góc sau góc nào có số đo nhỏ nhất: A. Góc bẹt B. Góc vuông C. Góc nhọn D. Góc tù Câu 7: Năm 2024 thuộc thế kỉ : A. XXI B. XX C. XIX D. XXII II. Phần tự luận: ( 6 điểm) Bài 1. Đặt tính rồi tính
  2. 45 535 + 6812 67634 - 43672 9673 x 5 72315 : 3 Bài 2. Tính giá trị biểu thức bằng cách hợp lí. 35 7 - 70 + 35 5 . . . Bài 3. Lan đến cửa hàng văn phòng phẩm mua 5 quyển vở, mỗi quyển giá 8 000 đồng và mua 1 hộp bút chì màu giá 25 000 đồng. Lan đưa cho cô bán hàng 100 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại Lam bao nhiêu tiền? Bài 4. Cho các chữ số 1, 0, 5, 3, 7 và 8. Lập số lớn nhất và số bé nhất có 6 chữ số khác nhau từ các chữ số trên.
  3. HD CHẤM KT ĐK GKHI MÔN TOÁN LỚP 4 Năm học 2023 – 2024 I.Trắc nghiệm: (4 điểm) Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 a, D D B B C C A b, B 1đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ II. Phần tự luận: ( 6 điểm) Bài 1: (2đ) Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm KQ : 52347 23962 48365 24105 Bài 2. (1đ) 35 7 - 70 + 35 5 = 35 7 - 35 2 + 35 5 = 35 (7 - 2 + 5) = 35 10 = 350 Bài 3. (2đ) : Bài giải Lan mua 5 quyển vở hết số tiền là: 8 000 × 5 = 40 000 (đồng) Tổng số tiền mà Lan phải trả là: 40 000 + 25 000 = 65 000 (đồng) Cô bán hàng phải trả lại Lan số tiền là: 100 000 – 65 000 = 35 000 (đồng) Đáp số: 35 000 đồng. Bài 4 .(1đ) Số lớn nhất là: 875 310. Số bé nhất là: 103 578.