Đề kiểm tra chất lượng tháng 10 môn Toán Lớp 5 - Năm học 2022-2023 - Trường PTDTBT TH Nậm Tin

doc 4 trang Kiều Nga 05/07/2023 630
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng tháng 10 môn Toán Lớp 5 - Năm học 2022-2023 - Trường PTDTBT TH Nậm Tin", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chat_luong_thang_10_mon_toan_lop_5_nam_hoc_2022.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra chất lượng tháng 10 môn Toán Lớp 5 - Năm học 2022-2023 - Trường PTDTBT TH Nậm Tin

  1. PHÒNG GD&ĐT NẬM PỒ ĐỀ KIỂM TRA CL THÁNG 10 TRƯỜNG PTDTBT TH NẬM TIN NĂM HỌC 2022 - 2023 Đề chính thức Môn: Toán - Lớp 5 (Đề có 2 trang) Ngày kiểm tra: 27 / 10 / 2022 (Thời gian 60 phút) Họ và tên học sinh: . Người coi KT: Lớp: 5A2 Điểm bản: Trung tâm Người chấm KT: Điểm Nhận xét của giáo viên Bằng số: Bằng chữ: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng câu 2, 3, 10 và thực hiện các câu còn lại. Câu 1 ( 0,5 điểm) Đúng ghi Đ sai ghi S: a) 6 5 = 6,5 10 b) 6 5 = 65 10 Câu 2 : ( 0,5 điểm) Chữ số 5 trong số thập phân 262,251 có giá trị là ? A. 5 B. 5 C. 5 D. 5 10 100 1000 10000 Câu 3: ( 0,5 điểm) Chín đơn vị, hai phần trăm bảy phần nghìn viết là: A. 9,27 B. 9,027 C. 92,7 D. 90,27 Câu 4: ( 0,5 điểm) Đúng ghi Đ sai ghi S: a) 63 tạ = 630kg b) 63 tạ = 630 yến Câu 5: ( 0,5 điểm) Nối phép tính với kết quả đúng: 3 1 2 3 2 7 2 Câu 6: ( 1 điểm) Tính 2 4 1 5 a) 2 1 = b) 3 + = 3 5 3 4
  2. Câu 7: ( 0,5 điểm) : Tìm x a) x : 4 = 5 b) x - 2 = 1 5 2 5 2 Câu 8: ( 0,5 điểm) : Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ lớn đến bé 8,62; 82,6; 8,56; 8,26; 8,06. Câu 9: ( 2 điểm) : Tính a) 2 2 + 1 4 = b) 6 - 3 = 3 5 4 5 3 4 2 5 c) : = d) = 4 7 7 8 Câu 10: ( 0,5 điểm) Tấm kính hình vuông có cạnh 8m. Diện tích của tấm kính đó là: A. 32m2 B. 18 m2 C. 64m2 D. 60 m2 Câu 11: ( 2 điểm) một đội trồng cây cứ 7 ngày trồng được 500 cây. Hỏi 21 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây? Bài giải Câu 12: ( 1 điểm) Tính nhanh : 86 675 + 86 325 ___
  3. PHÒNG GD&ĐT NẬM PỒ HƯỚNG DẪN CHẤM TRƯỜNG PTDTBT TH NẬM TIN Năm học 2022-2022 Môn: Toán - Lớp 5 *Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng câu 2, 3, 10 và thực hiện các câu còn lại Câu Đáp án Điểm a)6 5 = 6,5 b)6 5 = 65 Câu 1 10 Đ 10 S 0,5 điểm Câu 2 B. 5 0,5 điểm 100 Câu 3 D. 9,027 0,5 điểm Câu 4 a)63 tạ = 630kg S 63 tạ = 630 yến Đ0,5 điểm 3 1 2 3 Câu 5 2 0,5 điểm 7 2 2 4 8 9 24 a) 2 1 = = 3 5 3 5 5 Câu 6 1 điểm b) 3 1 + 5 = 10 + 5 = 40 15 = 55 3 4 3 4 12 12 a) x : 4 = 5 b) x - 2 = 1 5 2 5 2 5 4 1 2 Câu 7 x = x = + 2 5 2 5 0,5 điểm x = 2 x = 9 10 Câu 8 82,6; 8,62; 8,56; 8,26; 8,06. 0,5 điểm a)2 2 + 1 4 = 8 + 9 = 40 27 = 67 3 5 3 5 15 15 Câu 9 2 điểm b) 6 - 3 = 30 12 = 18 = 9 4 5 20 20 10
  4. 3 4 3 7 21 c) : = = 4 7 4 4 16 2 5 10 5 d) = = 7 8 56 28 Câu 10 C. 64m2 0,5 điểm Bài giải 21 ngày gấp 7 ngày số lần là: Câu 11 21 : 7 = 3 (lần) 2 điểm 21 ngày đội đó trồng được số cây là: 500 3 = 1500 (cây) Đáp số: 1500 cây 86 675 + 86 325 = 86 (675 + 325) Câu 12 = 86 1000 1 điểm = 86000 ___ 1/ Chính tả: ( 4 điểm) Nghe – viết (20 phút) GV đọc đoạn văn sau: Dòng kinh quê hương Cũng như mọi màu xanh trên khắp đất nước, màu xanh của dòng kinh quê hương gợi lên những điều quen thuộc Vẫn như có một giọng hò đang ngân lên trong không gian có mùi quả chín, một mái xuồng vừa cập bến có tiếng trẻ reo mừng, và sau lưng tôi, tiếng giã bàng vừa ngưng lại thì một giọng đưa em bỗng cất lên Dễ thương làm sao giọng đưa em lảnh lót của miền Nam vút lên đưa trẻ thơ vào giấc ngủ, đưa con người vào niềm vui. Theo Nguyễn Thi 2/ Tập làm văn: (6 điểm) (40 phút) Em hãy tả một cơn mưa mà em đã chứng kiến.