Kế hoạch bài dạy môn Khoa học tự nhiên Lớp 6 Sách Kết nối tri thức - Bài 24: Thực hành quan sát và mô tả cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào

docx 8 trang Thu Mai 07/03/2023 1860
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy môn Khoa học tự nhiên Lớp 6 Sách Kết nối tri thức - Bài 24: Thực hành quan sát và mô tả cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxke_hoach_bai_day_mon_khoa_hoc_tu_nhien_lop_6_sach_ket_noi_tr.docx

Nội dung text: Kế hoạch bài dạy môn Khoa học tự nhiên Lớp 6 Sách Kết nối tri thức - Bài 24: Thực hành quan sát và mô tả cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào

  1. Trường: Họ và tên giáo viên: Tổ: TÊN BÀI DẠY: BÀI 24. THỰC HÀNH QUAN SÁT VÀ MÔ TẢ CƠ THỂ ĐƠN BÀO, CƠ THỂ ĐA BÀO. Thời gian thực hiện: (2 tiết). BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC (KHTN 6) I. MỤC TIÊU DẠY HỌC: 1. Năng lực: a) Năng lực KHTN: - Nhận thức KHTN: (1) HS mô tả và vẽ được hình một cơ thể đơn bào. (2) HS quan sát và mô tả được cấu tạo cơ thể người. (3) HS quan sát và mô tả được các cơ quan cấu tạo cơ thể thực vật. (4) Phân biệt cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào. - Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: (5) Vận dụng các kiến thức về cơ thể sinh vật để nhận biết cơ thể đơn bào và đa bào trong thực tế. b) Năng lực chung - Năng lực tự chủ tự học: (6) Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, mẫu vật để hoàn thành nội dung phiếu học tập. - Năng lực giao tiếp và hợp tác: (7) Hoạt động nhóm để hoàn thành vào phiếu học tập. 2. Phẩm chất - Trách nhiệm trong các hoạt động học tập: (8) Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học tập mà Giáo viên giao phó hoặc thực hiện các hoạt động học tập được phân công khi tham gia hoạt động nhóm. - Yêu nước: (9) Yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ các loài sinh vật sống quanh mình. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 1. Thiết bị, CNTT a) Giáo viên: - Máy tính - Phần mềm: capcut, nền tảng zoom/google meet, - Bài giảng PP. - Dụng cụ: Lam kính, lamen, cốc đong, kính hiển vi, ống nhỏ giọt, giấy thấm, thìa thủy tinh. - Mẫu vật: Nước ao hồ, nước ngâm rơm hoặc cỏ, một số cây (Hs có thể tự chuẩn bị)
  2. - Học liệu số: + Kính hiển vi quang học, mẫu nước ao/hồ, tranh ảnh về sinh vật đơn bào + Tranh ảnh về sinh vật đa bào, mô hình cơ thể người, tranh ảnh về thực vật + Video 1 theo địa chỉ: + Video 2 theo địa chỉ: b) Học sinh : - Điện thoại thông minh kết nối internet, máy tính bảng, máy tính . 2. Học liệu khác: - Các tài liệu liên quan đến nội dung bài học. III. CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ THỜI GIAN Tên Phương án hoạt đ.giá Phương án động cụ Mục tiêu Nội dung PP/côn (tên công cụ ứng dụng Đề xuất thể hoạt động hoạt động g cụ /kiểu đánh CNTT (thời giá) gian) Hoạt - Giúp học Học sinh - Trò Sử dụng PP Dùng động 1. sinh hứng thú tham gia chơi/ Tổ Nếu dạy Quizizz, Mở hơn trước khi trò chơi chức trực tuyến Kahout đầu(10 vào bài. trên lớp (G Meet/ Nếu dạy phút) - Xác định học Zoom) trực tuyến được nội (G Meet, dung trọng Zoom) tâm của bài học Hoạt động 2. Hình thành kiến thức 2.1. (1), (4), (5), Hs xem Nhóm Bảng kiểm, Sử dụng Thực (6),( 7), (8) video hoàn đồng đẳng Power hành thiện phiếu Point, quan học tập Video trên sát và youtube mô tả cơ thể HS quan Infographic đơn sát động vật nguyên
  3. bào.(20 sinh qua phút) kính hiển Học liệu số: vi Kính hiển vi quang học, mẫu nước ao/hồ, tranh ảnh về sinh vật đơn bào 2.2. (2), (4), (5), Hs quan Nhóm Bảng kiểm, Học liệu số: Thực (6),( 7), (8) sát mô đồng đẳng Video, tranh hành hình cơ thể ảnh về sinh quan người, vật đa bào, sát và video, mô hình cơ mô tả hoàn thành thể người cấu tạo phiếu học cơ thể tập người. (20 phút) 2.3. (3), (4), (5), Hs quan Nhóm Bảng kiểm, Học liệu số: Thực (6), (7), (8) sát tranh đồng đẳng tranh ảnh về hành ảnh về thực vật quan thực vật, sát và hoàn thành mô tả phiếu học cấu tạo tập cơ thực vật. (20 phút) Hoạt (4), (6), (8), Học sinh Hoạt Sử dụng PP Nếu học động (9) làm bài thu động cá Video trên trực tuyến 3.Thu hoạch thực nhân youtube thì sử hoạch, hành, báo Sử dụng dụng Luyện cáo kết quả imindmap Quizizz, tập (hệ thống Kahout (15 kiến thức) phút) Hoạt (5) HS làm Hoạt Sử dụng PP Azota, động 4. báo cáo về động cá olm.vn, G Vận cách lấy nhân classroom dụng
  4. (5 phút) mẫu nước (nhiệm vụ ao/hồ về nhà) IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Hoạt động 1: Mở đầu (10 phút) a) Mục tiêu: - Giúp học sinh hứng thú hơn trước khi vào bài. - Xác định được nội dung trọng tâm của bài học b) Nội dung: - Học sinh tham gia trò chơi “Ai nhanh hơn” c) Sản phẩm: Cơ thể đơn bào Cơ thể đa bào Trùng biến hình, tảo lục, phẩy khuẩn tả Cây xanh, em bé, con thỏ, con gà. gây bệnh tả, vi khuẩn HP, trùng roi, trùng giày, vi khuẩn gây bệnh uốn ván. d) Tổ chức thực hiện: Chuyển giao nhiệm vụ học tập - Yêu cầu HS tham gia trò chơi: Ai nhanh hơn?Tìm hiểu trả lời câu . Thực hiện nhiệm vụ học tập - HS tham gia trò chơi - HS suy nghĩ và đưa ra các phương án trả lời cho các câu hỏi - GV làm MC, theo dõi quan sát hoạt động của HS. Báo cáo kết quả và thảo luận - HS đưa ra các phương án trả lời cho các câu hỏi - HS khác lắng nghe, đưa ra phương án khác nếu có Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập - GV chốt các phương án đúng * Từ đó GV dẫn dắt vào bài. 2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới: Hoạt động 2.1. Thực hành quan sát và mô tả cơ thể đơn bào.(20 phút) a) Mục tiêu:(1), (4), (5), (6),( 7), (8) b) Nội dung: - HS nghiên cứu thông tin SGK để 1) Nêu thiết bị, dụng cụ và mẫu vật để quan sát cơ thể đơn bào. 2) Sắp xếp theo thứ tự các bước để làm tiêu bản và quan sát cơ thể đơn bào. - HS quan sát cơ thể đơn bào và hoàn thành nội dung số 1 trong phiếu học tập. 3) Kể tên cơ thể đơn bào có khả năng quang hợp mà em quan sát thấy. Dấu hiệu nhận biết chúng là gì? c) Sản phẩm: - Câu trả lời của HS. - Đáp án phiếu GV số 1 d) Tổ chức thực hiện:
  5. * Chuyển giao nhiệm vụ học tập (qua học liệu trên drive) - GV giao PGV số 1 cho HS qua học liệu trên drive - Yêu cầu cá nhân HS thực hiện. * Thực hiện nhiệm vụ học tập (qua học liệu trên drive) - GV hướng dẫn, giải đáp về nhiệm vụ nếu HS thắc mắc. - Cá nhân HS tự hoàn thành PGV số 1 có hướng dẫn tại nhà. * Báo cáo kết quả và thảo luận (trực tiếp) - Mời 1 HS trình bày kết quả PGV số 1 bản thân đã thực hiện tại nhà. - Cả lớp lắng nghe và nhận xét hoặc đưa ra các phương án khác nếu có. * Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập - GV nhận xét đánh giá hoạt động. - GV kết luận nội dung hoạt động Kết luận: PGV1 Hoạt động 2.2. Thực hành quan sát và mô tả cấu tạo cơ thể người. (20 phút) a) Mục tiêu:(2), (4), (5), (6),( 7), (8) b) Nội dung: - Yêu cầu HS các nhóm quan sát hình ảnh, xem băng và hoàn thành nội dung số 2 trong bảng thu hoạch nhóm. c) Sản phẩm: - Câu trả lời của HS. - Đáp án phiếu giao việc số 2 d) Tổ chức thực hiện: * Chuyển giao nhiệm vụ học tập (qua học liệu trên drive) - GV giao PGV số 2 cho HS qua học liệu trên drive - Yêu cầu cá nhân HS thực hiện.
  6. * Thực hiện nhiệm vụ học tập (qua học liệu trên drive) - GV hướng dẫn, giải đáp về nhiệm vụ nếu HS thắc mắc. - Cá nhân HS tự hoàn thành PGV số 2 có hướng dẫn tại nhà. * Báo cáo kết quả và thảo luận (trực tiếp) - GV yêu cầu 1 nhóm trình bày PGV số 2 các nhóm khác bổ sung. * Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập (trực tiếp) - GV nhận xét đánh giá hoạt động. - GV kết luận nội dung hoạt động Kết luận: PGV2 Hoạt động 2.3. Thực hành quan sát và mô tả cấu tạo cơ thể người. (20 phút) a) Mục tiêu:(3), (4), (5), (6),( 7), (8) b) Nội dung: - Yêu cầu HS nêu các cơ quan trong cơ thể thực vật. - HS nhận biết các cơ quan của cơ thể thực vật, mô tả cấu tạo của các cơ quan trên hình ảnh giáo viên cung cấp. c) Sản phẩm: - Câu trả lời của HS. - Đáp án phiếu giao việc số 3 d) Tổ chức thực hiện: * Chuyển giao nhiệm vụ học tập (qua học liệu trên drive) - GV giao PGV số 3 cho HS qua học liệu trên drive - Yêu cầu cá nhân HS thực hiện. * Thực hiện nhiệm vụ học tập (qua học liệu trên drive) - GV hướng dẫn, giải đáp về nhiệm vụ nếu HS thắc mắc. - Cá nhân HS tự hoàn thành PGV số 3 có hướng dẫn tại nhà. * Báo cáo kết quả và thảo luận (trực tiếp) - GV yêu cầu 1 nhóm trình bày PGV số 2 các nhóm khác bổ sung. * Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập (trực tiếp) - GV nhận xét đánh giá hoạt động. - GV kết luận nội dung hoạt động Kết luận: PGV3 3. Hoạt động 3: Luyện tập (15 phút) a) Mục tiêu:(4), (6), (8), (9) b) Nội dung: - HS nêu lại nội dung của bài thực hành. - Các nhóm hoàn thiện bảng thu hoạch nhóm c) Sản phẩm: - Câu trả lời của HS và bài thu hoạch của nhóm d) Tổ chức thực hiện: * Chuyển giao nhiệm vụ học tập + GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung đã làm trong bài thực hành. + GV yêu cầu các nhóm hoàn thiện và nộp bài thu hoạch nhóm.
  7. * Thực hiện nhiệm vụ học tập (trực tiếp) HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên. - GV theo dõi * Báo cáo kết quả và thảo luận + GV gọi ngẫu nhiên HS lần lượt trình bày ý kiến cá nhân. + Các nhóm nộp lại bản thu hoạch của nhóm. * Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập - GV nhận xét phần thực hành của các nhóm 4. Hoạt động 4: Vận dụng (10 phút) a) Mục tiêu: (5) b) Nội dung: Câu trả lời cho câu hỏi: Để quan sát được trùng roi chúng ta cần lưu ý gì khi lấy mẫu nước ao hồ? Vì sao? c) Sản phẩm: - Câu trả lời của HS d) Tổ chức thực hiện: * Chuyển giao nhiệm vụ học tập - GV : Đưa ra câu hỏi=>Yêu cầu HS trả lời câu hỏi * Thực hiện nhiệm vụ học tập - HS trả lời * Báo cáo kết quả và thảo luận * Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập - GV nhận xét đánh giá hoạt động PHỤ LỤC PHIẾU GV SỐ 1 - Dựa vào hình 24.2, xác định tên sinh vật đon bào em đã quan sát được và hoàn thành vào bảng sau: Tên sinh vật quan sát được Vẽ hình PHIẾU GV SỐ 2 Quan sát hình SGK kết hợp xem băng hình - Cho biết trong cơ thể người có những hệ cơ quan nào?
  8. - Hoàn thành bảng sau: Đặc điểm Các cơ quan cấu tạo Vị trí trên cơ thể. Hệ cơ quan Hệ tiêu hóa Hệ tuần hoàn Hệ thần kinh - Đoạn video còn cho em biết thêm thông tin gì? . PHIẾU GV SỐ 3 Quan sát các mẫu vật xác định vị trí, gọi tên các cơ quan của cây và hoàn thành bảng sau Tên cây Cơ quan quan sát được Mô tả