Đề kiểm tra định kì cuối năm môn Lịch sử và Địa lí Lớp 5 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Minh Khai (Có đáp án)

doc 6 trang Hải Lăng 17/05/2024 200
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra định kì cuối năm môn Lịch sử và Địa lí Lớp 5 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Minh Khai (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_dinh_ki_cuoi_nam_mon_lich_su_va_dia_li_lop_5_nam.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra định kì cuối năm môn Lịch sử và Địa lí Lớp 5 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Minh Khai (Có đáp án)

  1. MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 5 Năm học: 2021 - 2022 Mạch nội dung Số câu và Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng số điểm TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 1. Xây dựng chủ nghĩa Số câu 1 1 1 1 2 2 xã hội ở miền Bắc và Câu số 1 3 4 5 đấu tranh thống nhất đất Số điểm 1 1 1 1 2 2 nước (1954 - 1975) 2. Xây dựng chủ nghĩa Số câu 1 1 xã hội trong cả nước (từ Câu số 2 1975 đến nay) Số điểm 1 1 3. Châu Á, châu Âu, Số câu 2 1 1 3 1 châu Phi, châu Mĩ, châu Câu số 6, 7 8 9 Đại Dương, châu Nam Số điểm 2 1 1 3 1 Cực Số câu 1 1 4. Các đại dương trên Câu số 10 thế giới Số điểm 1 1 Số câu 4 2 3 1 6 4 Tổng Số điểm 4 2 3 1 6 4
  2. PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO TP HƯNG YÊN Thứ ngày tháng năm 2022 TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH KHAI BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: Lịch sử và Địa lí - Lớp 5 Năm học: 2021 – 2022 Họ và tên: (Thời gian làm bài: 40 phút) Lớp: Điểm Nhận xét của giáo viên * Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu dưới đây: I. PHẦN LỊCH SỬ Câu 1 (1 điểm). Hãy nối sự kiện lịch sử ở cột A với sự kiện lịch sử ở cột B sao cho thích hợp: A B 1. Nơi diễn ra “Đồng khởi” mạnh mẽ nhất a, Năm 1958 2. Nhà máy Cơ khí Hà Nội ra đời b, Bến Tre 3. Ngày 19/5/1959, Trung ương Đảng quyết định c, Tết Mậu Thân 1968 mở đường Trường Sơn (đường Hồ Chí Minh) nhằm 4. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy diễn ra d, Đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam Câu 2 (1 điểm). a, Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước vào thời gian nào? A. 15/4/1976 B. 20/4/1976 C. 25/4/1976 D. 24/5/1976 b, Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình được chính thức khởi công xây dựng vào ngày, tháng, năm nào ? A. 6/11/1979 B. 16/11/1979 C. 30/12/1988 D. 4/4/1994 Câu 3 (1 điểm). Chọn các từ ngữ trong ngoặc đơn (hủy diệt, chiến thắng, Mĩ, máy bay B52) điền vào chỗ chấm ( ) để hoàn thành đoạn văn sau: Trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, đế quốc dùng ném bom hòng Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc, âm mưu khuất phục nhân dân ta. Song, quân dân ta đã lập nên . oanh liệt “Điện Biên Phủ trên không”. Câu 4 (1 điểm). Theo Hiệp định Pa-ri về Việt Nam, Mĩ phải thực hiện những điều gì?
  3. Câu 5 (1 điểm). Tại sao nói: “Ngày 30/4/1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta”? II. PHẦN ĐỊA LÍ: Câu 6 (1 điểm). a, Các nước láng giềng của Việt Nam là: A. Thái Lan, Lào, Trung Quốc B. Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan C. Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia D. Trung Quốc, Thái Lan, Cam-pu-chia b, Châu lục nào có đường Xích đạo đi ngang qua giữa châu lục? A. Châu Âu B. Châu Phi C. Châu Mĩ D. Châu Đại Dương Câu 7 (1 điểm). Nối tên nước ở cột A và tên châu lục ở cột B cho phù hợp: A B Ô-xtrây-li-a Châu Á Hoa Kì Châu Âu Ai Cập Châu Phi Pháp Châu Mĩ Việt Nam Châu Đại Dương
  4. Câu 8 (1 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: a, Núi và cao nguyên chiếm 1 diện tích châu Á. 4 b, Châu Âu nằm ở phía tây châu Á, có khí hậu ôn hòa. c, Châu Đại Dương có số dân đông nhất trong các châu lục. d, Châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất trên thế giới. Câu 9 (1 điểm). Khu vực Đông Nam Á có những điều kiện gì để sản xuất lúa gạo? Câu 10 (1 điểm). Kể tên các đại dương trên Trái Đất. Đại dương nào có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất?
  5. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHO ĐIỂM BÀI KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ CUỐI NĂM Lớp 5 - Năm học: 2021 – 2022 I. PHẦN LỊCH SỬ Câu 1 (1 điểm). Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm. A B 1. Nơi diễn ra “Đồng khởi” mạnh mẽ nhất a, Năm 1958 2. Nhà máy Cơ khí Hà Nội ra đời b, Bến Tre 3. Ngày 19/5/1959, Trung ương Đảng quyết định c, Tết Mậu Thân 1968 mở đường Trường Sơn (đường Hồ Chí Minh) nhằm 4. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy diễn ra d, Đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam Câu 2 (1 điểm). Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm. a, Khoanh vào C. b, Khoanh vào A. Câu 3 (1 điểm). Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm. Thứ tự các từ ngữ cần điền là: Mĩ, máy bay B52, hủy diệt, chiến thắng. Câu 4 (1 điểm). Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm. Theo Hiệp định Pa-ri về Việt Nam, Mĩ phải thực hiện những điều sau: - Phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. - Phải rút toàn bộ quân Mĩ và quân đồng minh ra khỏi Việt Nam. - Phải chấm dứt dính líu quân sự ở miền Nam Việt Nam. - Phải có trách nhiệm trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam. Câu 5 (1 điểm). Ngày 30/4/1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta vì quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh. Đất nước được thống nhất và độc lập. II. PHẦN ĐỊA LÍ Câu 6 (1 điểm). Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm. a, Khoanh vào C. b, Khoanh vào B. Câu 7 (1 điểm). Mỗi ý đúng cho 0,2 điểm. A B Ô-xtrây-li-a Châu Á Hoa Kì Châu Âu Ai Cập Châu Phi Pháp Châu Mĩ Việt Nam Châu Đại Dương Câu 8 (1 điểm). Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm. a, S b, Đ c, S d, Đ
  6. Câu 9 (1 điểm). Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm. Khu vực Đông Nam Á có những điều kiện để sản xuất lúa gạo là: - Có khí hậu gió mùa nóng ẩm. - Có nhiều đồng bằng châu thổ màu mỡ. Câu 10 (1 điểm). Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm. - Trên Trái Đất có 4 đại dương đó là: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương. - Thái Bình Dương là đại dương có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất. NÀM NÀM