Bài tập ôn tập môn Toán Lớp 3

docx 1 trang Kiều Nga 05/07/2023 1030
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập ôn tập môn Toán Lớp 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxbai_tap_on_tap_mon_toan_lop_3.docx

Nội dung text: Bài tập ôn tập môn Toán Lớp 3

  1. ÔN TẬP TOÁN 3 Câu 1. Số liền sau số 56 789 là : A. 56 000 B. 56 700 C. 56 780 D. 56 790 Câu 2: Em có 16 viên bi, em chia cho mỗi bạn 2 viên bi. Sau khi chia xong kết quả số bạn được chia là: A. 8 bạn, còn thừa1viên B. 7 bạn, còn thừa 1viên C.7 bạn D. 8 bạn Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng : Đồng hồ chỉ mấy giờ ? A. 10 giờ 2 phút B. 2 giờ 50 phút C. 10 giờ 10 phút D. 2 giờ 10 phút Câu 4: Chọn đáp án sai A. Hình vuông có cạnh là 10cm. Diện tích hình vuông đó là 100cm2. B. Hình chữ nhật có chiều dài là 7cm, chiều rộng là 5cm. Chu vi hình chữ nhật là 24cm. C. Hình chữ nhật có chiều dài là 7cm, chiều rộng là 2cm. Diện tích hình chữ nhật là 18cm2. D. Hình vuông có cạnh là 4cm. Chu vi hình vuông đó là 16 cm. Câu 5: Đặt tính rồi tính: a. 40 843 + 32 629 b. 39 011 – 37 246 c. 3 608 x 4 d. 19995 : 5 Câu 6: Điền vào chỗ chấm cho thích hợp: 7m 4cm = cm 2 km = m Câu 7: Có 56 cái bánh được xếp vào 8 hộp. Hỏi có 40068 cái bánh cùng loại thì xếp được vào bao nhiêu hộp như thế Câu 8: Một hình chữ nhật có chiều dài 32 cm, chiều rộng 9 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó Câu 9 :Tìm x a) x × 6 = 3048 b) 56 : x = 8