Phiếu bài tập cuối Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Tuần 3

pdf 2 trang Hải Lăng 17/05/2024 300
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu bài tập cuối Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Tuần 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfphieu_bai_tap_cuoi_toan_lop_2_chan_troi_sang_tao_tuan_3.pdf

Nội dung text: Phiếu bài tập cuối Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Tuần 3

  1. PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 3 TOÁN 2 Họ và tên: Lớp: 2 I. TRẮC NGHIỆM Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: Câu 1 - Phép cộng 35 + 32 = có kết quả là: A. 76 B. 67 C. 68 D. 70 Câu 2 - Kết quả của phép tính 60 – 10 là: A. 50 B. 70 C. 60 D. 90 Câu 3 - Trong phép trừ 87 - = 23. Số cần điền vào chỗ trống là: A. 42 B. 43 C. 41 D. 14 Câu 4 - Khi so sánh 86 - 25 98 – 31. Ta điền dấu: A. D. Không so sánh được Câu 5 - Tìm số hiệu trong phép trừ biết số bị trừ là 35, số trừ là 11. A. 25 B. 24 C. 21 D. 22 Câu 6 - Một sợi dây dài 68 cm. Sau khi người ta cắt đi 45 cm thì sợi dây còn lại: A. 20 cm B. 21 cm C. 23 cm D. 33 cm II. Tự luận: Bài 1- Số? Số hạng 46 53 27 20 64 21 Số hạng 32 12 24 45 42 31 25 Tổng 78 75 39 83 68 56 Bài 2 - Đặt tính rồi tính: 45 + 31; 86 – 24; 68 – 36; 70 – 60; 32 + 17 Bài 3. Nối các cây nấm có kết quả bằng nhau: 27 + 62 88 - 35 32 + 41 41 99 - 10 33 + 20 88 - 15 thuatvietnguyen@gmail.com 1 41 41
  2. Bài 4 - Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng? Có đoạn thẳng Có đoạn thẳng Có đoạn thẳng Câu 5. Số? Số liền trước Số đã cho Số liền sau 55 36 69 99 Bài 6 - Đúng ghi Đ, sai ghi S vào : a. Số liền trước của 34 là 44. c. Số chẵn liền sau của 12 là 14. b. Số liền sau của 59 là 60. d. Số 22 là số liền sau của 23. thuatvietnguyen@gmail.com 2