Đề thi Đại học và Đáp án chính thức môn Lý – Khối A – Năm 2010

Đề thi Đại học chính thức môn Lý – Khối A – Năm 2010 của bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Thời gian làm bài 90 phút.

Đáp án môn Lý thi đại học khối A năm 2010 của bộ Giáo Dục và Đào Tạo