Đề thi Đại học và Đáp án chính thức môn Hóa – Khối A – Năm 2011

Đề thi Đại học chính thức môn Hóa – Khối A – Năm 2011 của bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Thời gian làm bài 90 phút

Đáp án chính thức môn Hóa thi đại học khối A năm 2011 của bộ Giáo Dục và Đào Tạo